Algemene voorwaarden

 • Het hele jaar vinden er wekelijks verschillende lesvormen plaats in The Centre of Body & Mind.

 • M.u.v. juli/augustus en december dan hanteren wij een aangepast rooster.

 • U kunt de lessen die U gemist heeft inhalen op een ander tijdstip. De gemiste lessen kunt U inhalen binnen de afgesloten termijn van het abonnement.

 • In geval van ziek/zwanger , graag schriftelijk doorgeven.

 • Kunt U niet binnen een jaar terugkomen , dan vervalt het lidmaatschap.

 • Er is een eigen risico van 2 weken. Ziekmelden kan niet met terugwerkende kracht.

 • Het lidmaatschap wordt zonder schriftelijk tegenbericht verlengd.

 • Wijzigingen of stopzetten kan alleen schriftelijk 1 maand voor het eindigen van Uw abonnementsvorm, restitutie is niet mogelijk.

 • Graag een opzeg/wijzigingsformulier invullen , deze kunt U vinden bij de balie.

 • Ingeval van een cursus is er geen opzegtermijn.

 • Inschrijfgeld wordt bij alle abonnementen in rekening gebracht.

 • Betalingen gaan via automatische-incasso, zie inschrijfformulier.

 • Bij facturen en of wijzigingen worden er administratie kosten in rekening gebracht en is het nodig om een wijzigings formulier in te vullen bij de balie van het centrum.

 • Wanneer U onzeker bent of deelname van de lessen voor U geschikt is, raadpleeg dan uw huisarts.

 • Aarzel niet aan te geven wanneer er klachten ontstaan en het niet duidelijk is waar deze klachten vandaan komen.

 • Het The Centre of Body & Mind Centre is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen.

 • Deelname aan de lessen is voor eigen risico. Het centrum kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade of zoekgeraakte voorwerpen.

 • Bij verhindering van docenten kan het zijn dat de les vervalt, dit wordt aangegeven in het lesrooster.

 • Annuleringsvoorwaarden: tot 10 weken voor aanvang van de opleiding 25% van het totaal bedrag. Binnen 10 weken voor aanvang van de opleiding is er geen restitutie mogelijk.